Lokacija Luke

Lokacija Luke 2018-02-10T00:06:20+01:00
[ditty_news_ticker id="728"]

Lokacija

Luka Dunav Bogojevo se nalazi na levoj obali reke Dunav na 1366 km vodnog puta neposredno u blizini drumskog i  železničkog mosta sa Hrvatskom.

Ova Luka se nalazi na udaljenosti 4 km od sela Bogojevo i na 34 km nizvodno od grada Apatin.Kompleks Luke je okružen magistralnim putem Bogojevo-Erdut na istoku,regionalnim putem Bogojevo –Senta na severu i lokalnim putem na zapadu.

Luka ,koja zauzima površinu od 16 ha,se nalazi u neposrednoj blizini graničnog prelaza prema Hrvatskoj.

Luka je povezana sa regionalnim putem Bogojevo-Apatin-Sombor-Subotica,kao i sa deonicom Bogojevo-Odžaci-Sombor magistralnog puta br.3,koji prolazi kroz Srbiju.

Preko drumskog mosta,Luka je povezana sa deonicom puta br.3 Erdut-Dalj-Osijek u Hrvatskoj.

Sa stanovišta mikro lokacije,Luka je smeštena severozapadno u odnosu na naselje Bogojevo,i Luka i naselje su povezani magistralnim putem Novi Sad-Odžaci –Bogojevo-državna granica Hrvatska (Erdut).Stambena zona u Bogojevu koncentrisana je u samom centru naselja i ravnomerno se širi u svim pravcima,i na taj način je u potpunosti odvojena uža gradska i stambena zona od ostalih.

Glavni drumski koridor je magistralni put koji odmah od mosta iz Hrvatske skreće ka užoj gradskoj zoni Bogojeva,ulazi u sam centar grada kao gradska saobraćajnica i zatim ponovo izlazi kao magistralni put u pravcu severoistoka ka Odžacima.