Kapaciteti

Kapaciteti 2018-02-10T00:00:48+01:00
[ditty_news_ticker id="728"]

Objekti

 • Dva drumska usipna koša kapaciteta ukupno 400t/h
 • Železnički usipni koš kapaciteta 200t/h
 • Sušara za žitarice 40t/h
 • Dve kolske-drumske vage kapaciteta 50t
 • Mašinska kuća kapaciteta za 100.000t silosnog  prostora
 • Hidrant i rezervoar kapaciteta 50m3
 • Trafo stanica kapaciteta 2×630 kw
 • Novi kej dužine 98m
 • Rezervoar za propan-butan gas
 • Upravna zgrada
 • Kancelarijski prostor 90m2
 • Kantina za zaposlene
 • Tampon ćelija kapaciteta 300t
 • Ostala infrastruktura (javna rasveta, hidrantska mreža sa kanalizacijom, gasovod i drugo)
 • Montažno pokretni sanitarni kontejner
 • Pokretni koševi za pakovanje i istovar rinfuzne robe

Oprema

 • Portalna kranska dizalica nosivosti 10t (Grajfer 3-5m3)
 • Trakasti transporter nosivosti 400t/h
 • Utovarni levak
 • Viljuškari 2 kom
 • Elevatori pokretni (pokretne transportne trake)
 • Ramovi za brodske palete
 • Utovarivači 3 kom (kapaciteta 3,5t)
 • Traktori 3 kom
 • Priključne masine(traktorske prikolice) 4 kom nosivosti 5-7t
 • Priključne mašine (Kamionske prikolice) 2 kom nosivosti po 15t
 • Dve silosno-protočne vage kapaciteta 2x200t/h
 • Pakerica za mineralno đubrivo

Skladišni kapaciteti

 • Silosni kapacitet 30.000t
 • Zatvorene 4 hale skladišnog prostora 10.000m2 (prilagođene za žitarice, uljarice, mineralna đubriva u rasutom stanju)
 • Zatvorena hala za držanje mehanizacije