Zamrznuta malina

///Zamrznuta malina
Zamrznuta malina 2017-12-21T01:31:23+01:00

Kao ekonomski najznačajnija jagodičasto voće u Srbiji posebno mesto zauzima u HIBRID-u

  • Willamette
  • Meeker
  • Tulameen
  • Polka

Preuzmite specifikaciju za proizvod:

Anex 1

Mikrobiologija

MIKROBIOLOGIJA

Preuzmite Mikrobilošku analizu

Anex 2

Pesticidi

PESTICIDI

Preuzmite Aneks 2 – pesticidi

Anex 3

Teški metali

TEŠKI METALI

Preuzmite Aneks 3 – teški metali

Anex 4

Alergeni

ALERGENI

Preuzmite Aneks 4 – alergeni