Kukuruz 2023-12-28T13:15:05+01:00

Kukuruz – hibridi

OS 398 – Rani hibrid za intenzivnu proizvodnju

 • Rani hibrid FAO 390
 • Namenjen, pre svega, za berbu u zrnu
 • Pogodan za silažu u postrnoj setvi
 • Stabljika niža i čvrsta, ne poleže
 • Klip srednje krupan, sa 16-18 redova zrna
 • Zrno u tipu zubana, žute boje
 • Odlična energija klijanja i rani porast biljke
 • Zahtevan hibrid za setu na najboljim parcelama i u punoj agrotehnici
 • Brzo otpušta vlagu u berbi
 • Preporučeni sklop: 70-75000 biljaka /ha
 • Setva na 18-20 cm, za silažu na 16cm

DRAVA 404 – Najtraženiji u brdskim predelima, podnosi ređi sklop i slabija zemljišta

 • Rani hibrid FAO 420
 • Hibrid univerzalne namene, ali pre svega za berbu u zrnu
 • Pogodan za vrlo kvalitetnu ranu i postrnu silažu
 • Stabljika visoka, izrazito otporna na poleganje, dugo ostaje zelena
 • Klip krupan, sa 16-18 redova zrna
 • Zrno u tipu žutog zubana, vrlo kvalitetno
 • Visok potencijal rodnosti, daje vrhunske prinose
 • Brzo otpušta vlagu u berbi
 • Preporučeni sklop: 65-71000 biljaka /ha
 • Setva na 20-22 cm, za silažu na 18cm

KULAK – Novi visokorodni hibrid

 • Rani hibrid FAO 450
 • Hibrid namenjen prvenstveno za berbu u zrnu
 • Stabljika srednje visoka , čvrsta i elastična
 • Klip srednje krupan, pravilno završen, sa 14-16 redova zrna
 • Zrno u tipu žutog zubana sa crvekastom osnovicom
 • Razgranat korenov sistem, dobro podnosi sušu
 • Visok potencijal rodnosti, brzo otpuštanje vlage
 • Preporučeni sklop: 65-71000 biljaka /ha
 • Setva na 20-22 cm

TOMASOV – Novi rani krupnozrni hibrid

 • Rani hibrid FAO 450
 • Hibrid namenjen berbi u zrnu i klipu
 • Stabljika visoka i čvrsta
 • Klip krupan, pravilno završen, sa 14-16 redova zrna
 • Zrno vrlo krupno, duboko, glatko, sa crvekastom osnovicom
 • Povećana tolerantnost na klimastke uslove
 • Vrhunski prinosi u punoj agrotehnici
 • Preporučeni sklop: 65-71000 biljaka /ha
 • Setva na 20-22 cm

OS 515 – Hibrid univerzalne tren testosterone namene, za setvu u svim agroekološkim uslovima

 • Srednje rani hibrid FAO 520
 • Hibrid pogodan za berbu u zrnu i u klipu, kao i za spravljane kvalitetne silaže
 • Stabljika čvrsta, otporna na poleganje, dugo ostaje zelena
 • Klip krupan, sa 16-18 redova zrna
 • Zrno duboko, u tipu zubana, svetlo žute boje
 • Odlična hranljiva vrednost zrna, sadržaj proteina do 10,5%
 • Odlična energija klijanja i rani porast biljke
 • Preporučeni sklop: 62-65000 biljaka /ha
 • Setva na 22-24 cm, za silažu na 20cm

VELIMIR – Novi hibrid, otporan na stresne uslove

 • Srednje rani hibrid FAO 590
 • Namenjen za sve tipove proizvodnje, ali pre svega za branje u klipu
 • Stabljika visoka, ali vrlo stabilna
 • Klip vrlo krupan, izdužen, sa 16-18 redova zrna
 • Zrno duboko, u tipu žutog zubana
 • Odlična adaptabilnos različitinm uslovima proizvodnje
 • Visoki prinosi kvalitetne silaže, povećana svarljivost cele biljke
 • Preporučeni sklop: 62-65000 biljaka /ha
 • Setva na 22-24 cm, za silažu na 20cm

OS 602 – Hibrid namenjen stočarima, daje kvalitetno zrno i vrhunske prinose silaže

 • Hibrid pune vegetacije FAO 620
 • Hibrid za berbu u klipu, odličan izbor za spravljane silaže
 • Stabljika vrlo visoka, robusna, čvrsta, nosi puno lisne mase
 • Klip izrazito krupan, izdužen, sa 16-18 redova zrna
 • Zrno duboko, u tipu žutog zubana, visoke hranljive vrednosti
 • Sadržaj proteina i preko 10% i ulja preko 4%
 • Odličan dnos klipa i zelene mase
 • Prinosi silaže 65-75 t/ha vrhunskog kvaliteta
 • Preporučeni sklop: 55-60000 biljaka /ha
 • Setva na 24-26 cm, za silažu na 20cm