Hladnjače 2017-12-21T01:17:57+01:00

Hladnjače

Hibrid Frigo u svom sastavu ima dve hladnjače koje se koriste za duboko zamrzavanje, preradu i skladištenje jagodičastog i ostalog voća.

Jedna hladnjača se nalazi  u Makovištu, opština Kosjerić. Ima tri klasična tunela za duboko zamrzavanje kapaciteta 50 tona za 24 časa.

Druga hladnjača je smeštena u Gornjoj Dobrinji, opština Požega, i opremljena je sa tri klasična tunela za duboko zamrzavanje kapaciteta 60 tona za 24 časa.

Makovište

Gornja Dobrinja